ADHESIO sp. z o.o.

Rodzaj spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data umowy spółki: 22 lutego 2018
Data wpisu do rejestru: 20 marca 2018
Nazwa rejestru: WA.XIII NS-REJ.KRS/11166/18/536/REGON
Wysokość kapitału zakładowego: 5 100,00 pln
Zakres PKD: 4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Czy prowadziła działalność: nie
Czy ma obroty (jakie): nie
Czy jest zadłużona (na jaką kwotę, jakiego rodzaju zadłużenie): nie
Bilans za dwa poprzednie lata działalności: tak (za rok 2018)
Czy posiada NIP, REGON: NIP: 9512458103 Regon: 369746268
Czy jest zgłoszona do VAT: nie
Czy jest zgłoszona do VAT EU: nie
Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/inne: nie
Czy ma zdolność kredytową (kwota): nie
Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania: nie
Inne ważne informacje: spółka nie podjęła działalności komercyjnej – nie posiada ani zobowiązań ani przychodów
Cena za zakup Spółki: 1 000,00 pln
Nazwa spółki: ADHESIO sp. z o.o.
Numer KRS: 0000724151
Osoba kontaktowa:

Adam Rusin,
e-mail: arusin@e-par.org,
tel: 691 951 222