Czym jest pełna księgowość

Pełna księgowość jest rozbudowanym, skomplikowanym, ale precyzyjnym systemem ewidencji operacji gospodarczych. Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych, w których ewidencjonowane są wszystkie, nawet najmniejsze zdarzenia gospodarcze. W skład ksiąg rachunkowych zalicza się:

– dziennik,
– konta księgi głównej,
– konta ksiąg pomocniczych,
– zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej,
– zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych,
– wykaz składników oraz pasywów.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku obrotowym przekroczyły określoną w przepisach kwotę. Rozliczać na zasadach pełnej księgowości muszą się także spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne bez względu na wysokość przychodów.

Księgi rachunkowe mogą być prowadzone jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, stąd konieczność zatrudniania przez przedsiębiorców księgowych lub podejmowanie współpracy z biurem rachunkowym.

Prowadzenie księgowości w pełnej formie posiada wiele zalet. Dzięki niej przedsiębiorca może dokonywać szerokich analiz ekonomicznych swojej firmy oraz dokładnie wie gdzie ulokowane są jego pieniądze. Jedną z wad pełnej księgowości są koszty jej prowadzenia, które są problematyczne zwłaszcza dla mniejszych firm, które z jakiegoś powodu zobowiązane są do jej prowadzenia.

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)

e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139