Dokumenty do pobrania

3Poniżej przedstawione zostały przykładowe wzorce wybranych dokumentów, niezbędnych doprowadzenia działalności gospodarczej. Warto jednak pamiętać, że sporządzanie wniosków, oświadczeń czy dokumentów firmowych warto zlecić wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu, takiemu jak nasze biuro, który pomoże dobrać odpowiednie formularze i dokumenty oraz zagwarantuje prawidłowe ich wypełnienie.

 

ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ:

Przykładowa umowa spółki z o.o
Formularz wyboru opodatkowania
Regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Uchwała Zarządu o wyznaczeniu terminu na zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia
Wzór uchwały Zgromadzenia Wspólników
Karta tajnego głosowania
Księga protokołów
Księga udziałów
Odwołanie prokurenta
Oświadczenie członka zarządu o niekaralności
Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników
Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy
Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
Przekształcanie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu
Uchwała o odwołaniu członka zarządu
Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o.
Uchwała zarządu o powołaniu prokurenta
Uchwała zarządu o zawieszeniu działalności spółki
Uchwała zarządu o wznowieniu działalności
Uchwała zarządu spółkiz o.o.
Umowa sprzedaży udziałów
Umowa najmu lokalu użytkowego
Umowa pożyczki ze wspólnikiem

 

DRUKI ZUS:

 

 

Formularz Z-3
Formularz Z-3a
Formularz Z-3b
Formularz Z-15
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

 

DEKLARACJE US:

 

 

NIP-2
PCC-3
PCC-3a
VAT-R
VAT-Z
ZAP-3

 

DRUKI KADROWE:

 

 

Kwestionariusz osobowy pracownika
Zgłoszenie członków rodziny do ZUS
Upoważnienie do przekazywania wynagrodzenia na konto bankowe
Oświadczenie pracownika sprawującego opiekę nad dzieckiem
Skierowanie na badania lekarskie
Wniosek o urlop
Lista obecności

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139