PIT

Tytułowy podatek PIT jest podatkiem dochodowym płaconym przez osoby fizyczne. Obejmuje on wszystkie dochody osiągnięte przez osoby fizyczne. Natomiast dochód jest nadwyżką sumy przychodów nad sumę poniesionych kosztów ich uzyskania.

Podatkiem dochodowym objęte są dochody osiągnięte w ramach:
– prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
– prowadzonych działów specjalnej produkcji rolnej,
– posiadanych nieruchomości oraz wszelkich ich części,
– odpłatnego zbycia nieruchomości,
– wykonywanej pracy w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia,
– stosunku służbowego lub stosunku pracy,
– najmu, dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy,
– kapitałów pieniężnych oraz praw majątkowych.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139