Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

KPiR, a więc Księga Przychodów i Rozchodów jest powszechnie uważana za najpopularniejszy rodzaj ewidencji używany przez podmioty, które mają możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej. W księdze tej rejestrowane są wszystkie osiągnięte przez firmę zarówno przychody, jak i wydatki. Odpowiednie prowadzenie tej dokumentacji umożliwia przedsiębiorcy łatwe wyliczenie firmowych zobowiązań podatkowych.

Obowiązek prowadzenia KPiR spoczywa na każdej firmie, która jako formę opodatkowania wybrała podatek liniowy lub zasady ogólne, a której przychód pochodzi z prowadzenia działalności pozarolniczej. Ten sam obowiązek dotyczy spółek jawnych, partnerskich oraz cywilnych prowadzonych przez osoby fizyczne, w których przychód netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 1 200 000 euro w przeliczeniu na walutę polską.

Księgę Przychodów i Rozchodów należy założyć w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności. Natomiast o wyborze tym koniecznie trzeba poinformować właściwy Urząd Skarbowy w terminie do 20 dni od założenia owej KPiR. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z usług biura rachunkowego, mają Państwo tydzień na powiadomienie o tym fakcie US.

To przedsiębiorca decyduje o tym, w jakiej formie prowadzona będzie jego firmowa Księga Przychodów i Rozchodów, a mianowicie czy będzie to forma papierowa, czy elektroniczna. Współczesny rynek oferuje nam wiele programów komputerowych, które zostały opracowane specjalnie do prowadzenia KPiR. W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie KPiR w tradycyjnej formie papierowej, wówczas konieczne jest, aby pamiętał o tym by wszystkie strony księgi były numerowane tak samo, jak wpisy.

Na zakończenie przypomnę, iż w księdze prowadzonej rzetelnie i starannie powinny znaleźć się wszystkie firmowe przychody – mowa o przychodach pochodzących z usług i towarów oferowanych przez dane przedsiębiorstwo. Z kolei wydatkami są głównie pensje wypłacane pracownikom, bieżące opłaty, jak również zakup materiałów.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139