Prowadzenie pełnej księgowości zalety

W Polsce wyróżnia się dwie formy prowadzenia ewidencji finansów – pełną i prostą.

Pełna księgowość lub inaczej księgi rachunkowe to bardzo skomplikowana, zaawansowana i precyzyjna forma ewidencji operacji gospodarczych, dzięki której możliwa jest analiza i kontrola informacji na temat sytuacji przedsiębiorstwa. Podmioty, które w roku poprzednim osiągnęły przychód przekraczający 800 tysięcy euro w przeliczeniu na złotówki, lub przedsiębiorcy, którzy sami zdecydowali na tę formę zobowiązani są do prowadzenia takiej ewidencji finansów w swojej firmie.

Z prowadzeniem pełnej ewidencji finansów wiążą się obowiązki takie, jak opracowanie polityki rachunkowości, prowadzenie systematycznego zapisu zdarzeń gospodarczych, okresowe ustalanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych itp.

Jakie korzyści otrzyma przedsiębiorca wybierając pełną księgowość? M.in efektywniej zarządzana będzie firma, a analizy dokonywane będą na szeroką skalę dzięki precyzji tej formy, oprócz tego właściciel ma dostęp do obserwacji wszystkich przychodów i kosztów oraz szybkiego zauważenia błędu i wprowadzenia ewentualnych zmian i korekt.

Możliwość ustanowienia własnej polityki rachunkowości i uzyskania realnego i przejrzystego obrazu finansowego firmy przekonuje do siebie coraz większą liczbę osób.

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz firmy, które dobrowolnie wybrały tę formę ewidencji muszą stosować zgodnie z ustawą określone zasady rachunkowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO CRBR

Termin składania wniosków do CRBR został wydłużony do lipca!

Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu oraz złożeniu wniosków do CRBR.

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139