Ważne terminyDo 5 każdego m-ca:

– uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze


Do 7 każdego m-ca:

– rozliczenie się podmiotów korzystających z karty podatkowej,
– wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop,
– wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.


Do 10 każdego m-ca:

– wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
– złożenia zgłoszenia INTRASTAT.


Do 15 każdego m-ca:

– uregulowanie podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
– wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez pozostałych płatników,
– złożenia informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów VAT EU w przypadku składania deklaracji w formie tradycyjnej,


Do 20 każdego m-ca:

– uregulowanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof ,
– uregulowanie pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
– wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opłacanego miesięcznie
– wpłata na PFRON


Do 25 każdego m-ca :

– wpłata podatku VAT za miesiąc poprzedni oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-12
– wpłata podatku VAT za kwartał oraz złożenie deklaracji VAT-7K,
– wpłata podatku VAT za kwartał oraz złożenie deklaracji VAT-7D,
– wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zh ,
– złożenia informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów VAT EU w przypadku składania deklaracji w formie elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139