Zgłaszanie beneficjentów do CRBR

Od października 2019 roku wszyscy właściciele spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.) oraz akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych) mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych swoich spółek do CRBR – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Rejestr ma stanowić system, w którym zgromadzone zostaną informacje na temat wszystkich rzeczywistych beneficjentów polskich spółek, czyli osób które fizycznie sprawują nad nimi kontrolę. Podstawowym założeniem systemu jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie wyżej wymienionych spółek mają obowiązek złożenia stosownego oświadczenia do CRBR. Na złożenie wniosku właściciele nowych, dopiero powstających firm mają zaledwie 7 dni od momentu uzyskania wpisu podmiotu do KRS lub 7 dni w przypadku aktualizacji przekazanych wcześniej informacji. W przypadku spółek już istniejących termin jest dłuży, zachęcamy jednak do jak najszybszego złożenia wniosku.

Za niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie przedsiębiorcy będą podlegać karze grzywny w wysokości nawet do kilku tysięcy złotych.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie złożenia oświadczenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – nasze biuro służy pomocą. Oferujemy kompleksowe doradztwo, udzielenie szerszych informacji na temat obowiązku zgłoszenia beneficjentów oraz pomoc w sporządzeniu i złożeniu odpowiedniego wniosku.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)

e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139