Autor: Doradca ds. księgowości

GTU – wszystko to, co trzeba wiedzieć o JPK_V7

Od niedawna obowiązywać zaczęło oznaczenie pozycji GTU, które z kolei stanowi obowiązkowy element pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, podatnicy mają obowiązek, aby w ewidencji zakupu i sprzedaży wskazać m.in. inne dane, które mają służyć do ...

Kontynuuj czytanie

Likwidacja spółki, a przechowywanie dokumentacji

Jeśli przedsiębiorca podejmie decyzję o likwidacji swojej spółki, musi również zdawać sobie sprawę z tego, że nie zwalnia go to z obowiązku przechowywania zarówno ksiąg podatkowych, jak i wszelkich dowodów księgowych aż do momentu przedawnienia się danego zobowiązania podatkowego, które ...

Kontynuuj czytanie

Oczekiwanie na wynik testu na COVID-19, a wynagrodzenie

W ostatnim czasie bardzo często spotykamy się z niewiedzą zarówno pracowników, jak i pracodawców w zakresie tego, jak powinno wyglądać wynagrodzenie pracownika wysłanego na izolację, a oczekującego na wynik testu pod kątem COVID-19. Właśnie dlatego pragniemy wyjaśnić, na jakich zasadach ...

Kontynuuj czytanie

Zmiany w VAT od 2021 roku

Nowy rok przyniesie wiele zmian w przepisach na różnych obszarach gospodarki, również w zakresie podatku VAT. Zmiany będą dotyczyły kilku aspektów. 1. Korygowanie faktur – wprowadzony zostanie obowiązek sporządzenia odpowiedniej korekty podatku naliczonego oraz uproszczenia m.in. brak konieczności posiadania potwierdzenia ...

Kontynuuj czytanie

Paragon fiskalny w nowym JPK_VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało, jakie paragony fiskalne będą uznawane za faktury uproszczone, która trzeba będzie osobno wykazać w zmienionej deklaracji VAT. Od 1 stycznie 2021 roku wszyscy podatnicy będą musieli wykazywać osobno w nowym JPK_VAT (część deklaracyjna i ewidencyjna) paragony fiskalne ...

Kontynuuj czytanie

Informacje o cenach transferowych TPR

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie korekt cen transferowych, które potrwają do 6 listopada 2020 roku. TPR to informacja o cenach transferowych, która jest zbiorem informacji o transakcjach zawieranych: pomiędzy podmiotami powiązanymi lub przez podatników ...

Kontynuuj czytanie

Do 27 października przystąp do Pracowniczych Planów Kapitałowych

O pracowniczych Planach Kapitałowych i obowiązujących terminach przystąpienia pisaliśmy niedawno w publikacji. Przypominając, najpóźniej do 27 października pracodawcy zatrudniający ponad 20 osób  powinni podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybrana instytucją, a do 10 listopada zawszeć umowy ze swoimi pracownikami ...

Kontynuuj czytanie

Odbiór faktur korygujących

Faktura korygująca wystawiana jest do faktury właściwej (pierwotnej) w celu poprawienia-podania jej prawidłowych, rzeczywistych kwot lub innych danych. Faktury korygujące wystawia się, gdy po wystawieniu faktury: 1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, 2) udzielono opustów i obniżek cen, 3) ...

Kontynuuj czytanie

Pracownicze Plany Kapitałowe – terminy przystąpienia

Pracownicze Plany Kapitałowe to rodzaj długoterminowego oszczędzania na emeryturę, mający zapewnić dodatkowe fundusze niezbędne do godnego życia na emeryturze. Do programu mogą przystąpić osoby od 18 roku życia: pracownicy na umowę o pracę, zleceniobiorcy, pracujący członkowie spółdzielni, nakładcy oraz członkowie ...

Kontynuuj czytanie

Praca zdalna – wypowiedzenie umowy

Z definicji praca zdalna polega na świadczeniu pracy poza siedzibą firmy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracodawca przed wprowadzeniem tej formy pracy powinien stworzyć w firmie „Regulamin pracy zdalnej”, który określi podstawowe zasady świadczenia pracy zdalnej np. godziny pracy. Jak ...

Kontynuuj czytanie
Call Now Button