PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
spółki z o.o.
0 - 5 DOKUMENTÓW
miesięcznie
196 zł
6 - 10 DOKUMENTÓW
miesięcznie
294 zł
11- 20 DOKUMENTÓW
miesięcznie
392 zł
21 - 40 DOKUMENTÓW
miesięcznie
595 zł
41 - 65 DOKUMENTÓW
miesięcznie
770 zł
66 - 100 DOKUMENTÓW
miesięcznie
980 zł
101 - 150 DOKUMENTÓW
miesięcznie
1295 zł
151 - 200 DOKUMENTÓW
miesięcznie
1575 ZŁ
UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ
KPiR
0 - 5 DOKUMENTÓW
miesięcznie
105 zł
6 - 10 DOKUMENTÓW
miesięcznie
140 zł
11- 20 DOKUMENTÓW
miesięcznie
245 zł
21 - 40 DOKUMENTÓW
miesięcznie
385 zł
41 - 65 DOKUMENTÓW
miesięcznie
560 zł
66 - 100 DOKUMENTÓW
miesięcznie
665 zł
101 - 150 DOKUMENTÓW
miesięcznie
875 zł
151 - 200 DOKUMENTÓW
miesięcznie
1 155 zł
Elastyczny cennik usług zapewnia Państwu brak konieczności deklarowania generowanej liczby dokumentów. W naszym biurze płacą Państwo po wykonaniu przez nas pracy, która co miesiąc wycenia jest na podstawie poniższego cennika. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym dostarczą nam Państwo mniej dokumentów – kwota na fakturze również się zmniejszy.
OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
PRACOWNIK NA UMOWIE O PRACĘ
pracownik / miesięcznie
50 zł
PRACOWNIK NA UMOWIE ZLECENIE
pracownik / miesięcznie
25 zł
otwieranie firmy

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O.

800 PLN

REJESTRACJA SPÓŁKI 
JAWNEJ/KOMANDYTOWEJ

820 PLN