KALENDARIUM PRZEDSIĘBIORCY

do 5 dnia każdego miesiąca

– uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze

do 7 dnia każdego miesiąca

– rozliczenie się podmiotów korzystających z karty podatkowej,
– wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop,
– wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

do 10 dnia każdego miesiąca

– wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
– złożenia zgłoszenia INTRASTAT

do 15 dnia każdego miesiąca

– uregulowanie podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
– wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez pozostałych płatników,

do 20 dnia każdego miesiąca

– uregulowanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof,
– uregulowanie pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
– wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opłacanego miesięcznie
– wpłata na PFRON

do 25 dnia każdego miesiąca

– wpłata podatku VAT za miesiąc poprzedni oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-12,
– wpłata podatku VAT za kwartał oraz złożenie deklaracji VAT-7K,
– wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zh ,
– złożenia informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów VAT EU w przypadku składania deklaracji w formie elektronicznej.

ZAMÓW ROZMOWĘ
z konsultantem
Oddzownimy w 30 sekund!
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.