SPÓŁKI

22 211 22 27
12 378 39 96​
600996022

600 996 022

BIURO@GENERALOUTSOURCE.PL

uwaga!

Od października 2019 właściciele nowych oraz istniejących spółek mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie rejestracji spółki w imieniu klienta. Zakładamy spółki z o.o., jawne, komandytowe, akcyjne oraz spółki z o.o. – komandytowe. 

REJESTRACJA TRADYCYJNA:

– opracowanie umowy spółki,
– przygotowanie wniosków i formularzy do KRS, US i GUS, 
– organizacja spotkania z notariuszem,
– złożenie wniosku do KRS,
– monitorowanie procedury rejestracji i nadawania numerów KRS, REGON i NIP,
– rejestracja VAT, VAT UE,
– przygotowanie wniosków do Urzędu Skarbowego.

REJESTRACJA ONLINE

–  utworzenie kont w systemie dla wspólników,
– wypełnienie wzorca umowy,
– instruowanie w zakresie podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym,
– pomoc w opłaceniu wniosku do sądu,
– dostarczenie do sądu wszystkich dodatkowych informacji.

Do rejestracji spółki przez internet konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego. W naszym biurze dokonają Państwo zakupu i pełnej aktywacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Więcej informacji na ten temat udzielą nasi konsultanci.

Posiadamy szeroki wybór gotowych spółek z o.o. ze stażem kilkuletnim. Zajmujemy się obsługą całego procesu sprzedaży oraz przeprowadzeniem niezbędnych po dokonaniu zakupu aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym i poszczególnych Urzędach.

– Kompleksowa dokumentacja rejestracyjna w postaci numerów KRS, NIP i REGON.
– Szeroki zakres działalności, spółki dają możliwość prowadzenia działania w różnych segmentach gospodarki.
– Czysta i jasna historia handlowa oraz księgowa.
– Brak zobowiązań finansowych potwierdzony notarialnie.
– Uregulowana wartość kapitału zakładowego spółki.
– Elastyczna umowa spółki sporządzona w formie aktu notarialnego.

Ceny spółek uzależnione są do ich stażu – szczegóły wyceny przedstawią konsultanci.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą spółki ADHESIO sp. z o.o. na sprzedaż.

– przygotowanie całego procesu rejestracji jednoosobowej działalności,
– pomoc w doborze odpowiednich numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności,
– skompletowanie oraz wypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów,
– przeprowadzenie rejestracji,
– przygotowanie i wypełnienie do Urzędu Skarbowego (zgłoszenie do VAT, VAT UE na życzenie),
– monitorowanie nadania numerów NIP, REGON,
– kontakt oraz doradztwo na każdym etapie procesu rejestracji.

– przygotowanie uchwały o rozpoczęciu procedury likwidacji i powołaniu likwidatorów,
– sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
– zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRS,
– pomoc merytoryczna w zakresie czynności likwidacyjnych,
– sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego,
– złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

Zajmujemy się także przeprowadzaniem procedury zawieszania działalności spółki.