SPÓŁKI

BIURO@GENERALOUTSOURCE.PL

uwaga - ZGŁOSZENIE CRBR!

Od października 2019 właściciele nowych oraz istniejących spółek mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Rejestracja PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ, SPÓŁKI Z O.O. oraz pozostałych spółek prawa handlowego i jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ważne: W związku z ogłoszeniem programu „Nowy ład” wiele form prawnych prawnych prowadzenia działalności stanie się mniej korzystna, z uwagi na dodatkowe zobowiązania podatkowe. 

W świetle nowych zmian spółka z o.o.. nadal będzie najbardziej korzystną formą prowadzenia działalności.

Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie rejestracji spółki w imieniu klienta. Zakładamy spółki z o.o., proste spółki akcyjne, spółki jawne, komandytowe, akcyjne oraz spółki z o.o. – komandytowe.

REJESTRACJA TRADYCYJNA:

– opracowanie umowy spółki,
– przygotowanie wniosków i formularzy do KRS, US i GUS,
– organizacja spotkania z notariuszem,
– złożenie wniosku do KRS,
– monitorowanie procedury rejestracji i nadawania numerów KRS, REGON i NIP,
– rejestracja VAT, VAT UE,
– przygotowanie wniosków do Urzędu Skarbowego.

REJESTRACJA ONLINE

– utworzenie kont w systemie dla wspólników,
– wypełnienie wzorca umowy,
– instruowanie w zakresie podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym,
– pomoc w opłaceniu wniosku do sądu,
– dostarczenie do sądu wszystkich dodatkowych informacji.

Do rejestracji spółki przez Internet konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego. W naszym biurze dokonają Państwo zakupu i pełnej aktywacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Więcej informacji na ten temat udzielą nasi konsultanci.

– przygotowanie całego procesu rejestracji jednoosobowej działalności,
– pomoc w doborze odpowiednich numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności,
– skompletowanie oraz wypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów,
– przeprowadzenie rejestracji,
– przygotowanie i wypełnienie do Urzędu Skarbowego (zgłoszenie do VAT, VAT UE na życzenie),
– monitorowanie nadania numerów NIP, REGON,
– kontakt oraz doradztwo na każdym etapie procesu rejestracji.

– przygotowanie uchwały o rozpoczęciu procedury likwidacji i powołaniu likwidatorów,
– sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
– zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRS,
– pomoc merytoryczna w zakresie czynności likwidacyjnych,
– sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego,
– złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

  UWAGA: oferujemy również pomoc w likwidacji prostej spółki akcyjnej.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w przeprowadzeniu procedury zawieszenia spółki. 

W ramach usługi oferujemy:

  • kompleksowe doradztwo prawne,
  • sporządzenie dokumentacji,
  • przygotowanie oraz wypełnienie formularzy i wniosków, a także złożenie ich w odpowiednich urzędach,
  • wyrejestrowanie pracowników,
  • uregulowanie spraw z ZUS, US, KRS.

Jeżeli są Państwo zainteresowani usługą zapraszamy do kontaktu.

Nasze biuro oferuje wsparcie dla osób, które chcą otworzyć firmę z udziałem zagranicznej spółki.

Oferujemy:

  • pełne doradztwo prawne
  • założenie i aktywację e-podpisu (wymagane do rejestracji w S24)
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji rejestracyjnej
  • przeprowadzenie całej procedury rejestracji spółki z o.o.

Kompleksowa pomoc w zakresie rejestracji spółki z o.o. z udziałem spółek zagranicznych.

Call Now Button