Sporządzanie analiz ekonomicznych

Sporządzanie analiz ekonomicznym rozpoczniemy od ogólnej definicji analizy, która jest rozkładem danego podmiotu na części pierwsze w celu jego lepszego poznania. Analizie poddany może być każdy podmiot, każdy przedmiot, ale także zjawisko. Jest to jedna z metod postępowania badawczego.

Analiza odnosząca się do firm, a więc analiza ekonomiczna bada zjawiska oraz procesy, które występują w skali całej gospodarki. Analizę ekonomiczną ze względu na badany przedmiot możemy podzielić na:
– analizę makroekonomiczną, której przedmiotem jest gospodarka krajowa lub globalna, a która dotyczy zjawisk takich, jak bezrobocie, PKB, itd.,
– analiza mikroekonomiczna, której przedmiotem są podmioty, a więc przedsiębiorstwa, gospodarstwa, pojedyncze osoby, itp.,
– analiza finansowa, której wielkości ekonomiczne są wyrażone w pieniądzach,
– analiza techniczno-ekonomiczna, której przedmiot stanowią wszystkie wielkości ekonomiczne wyrażone rzeczowo.

Przedmiotem analizy finansowej w przedsiębiorstwie jest prowadzona przez nie działalność gospodarcza, a więc majątek angażowany w prowadzenie firmy, którego wynikiem są różne zjawiska. Ogólny przedmiot analizy możemy podzielić na:
– stan finansowy,
– wyniki finansowe.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139