OBSŁUGA KSIĘGOWO - PODATKOWA

– bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych,
– prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
– opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości,
– dekretowanie i księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych,
– sporządzanie i wysyłanie JPK_VDEK – w ramach obsługi księgowej,
– sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat, – wyprowadzanie zaległości księgowych,
– pomoc w zgłoszeniu rzeczywistych beneficjentów spółki – więcej informacji tutaj,
– kompleksowa pomoc w zakresie zmiany biura rachunkowego – w cenie.

Specjalizujemy się w obsłudze księgowej małych, średnich i dużych firm, które posiadają złożony system księgowy. Posiadamy doświadczenie w zakresie prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw zatrudniających wielu pracowników, które generują dużą liczbę dokumentów.

PROMOCJA:
 Dla klientów, którzy zdecydują się skorzystać z naszej oferty usług księgowych oferujemy rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w cenie 99 zł.

– prowadzenie ewidencji VAT,
– ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy, przygotowywanie rozliczeń,
– bieżące informowanie o stanie podatkowym,
– sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
– rozliczenia roczne podatków,
– roczne rozliczania podatków osób fizycznych (PIT),
– reprezentowanie podatników w czasie kontroli skarbowej,
– optymalizacja podatkowa.

– sporządzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami i objaśnieniami,
– wygenerowanie sprawozdania finansowego w formacie XML na podstawie dostarczonych danych,
– przepisanie sprawozdania finansowego do odpowiedniego pliku XML,
– weryfikacja poprawności wygenerowanego sprawozdania finansowego pod względem zgodności z wymogami Ministerstwa Finansów,
– pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego w systemie elektronicznym KRS dla Polaków,
– pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego dla Obcokrajowców.

Do złożenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego. W naszym biurze dokonają Państwo zakupu i pełnej aktywacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Więcej informacji na ten temat udzielą nasi konsultanci.

– sporządzanie i rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
– prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
– sporządzanie listy płac,
– naliczanie wynagrodzeń,
– ewidencja czasu pracy pracownika,
– ustalanie wymiarów i limitów urlopów,
– sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy,
– przygotowanie firmy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego oraz reprezentacja,
– rejestrowanie, wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS,
– wystawianie świadectw pracy,
– kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp.

DARMOWA POMOC W ZMIANIE BIURA RACHUNKOWEGO

Oferujemy kompleksową pomoc w przeniesieniu do nas swojej księgowości. Pomagamy zakończyć współpracę z poprzednią księgową, przenosimy dokumentację, weryfikujemy dotychczasową ewidencję oraz poprawiamy ewentualne błędy.

Wpis do Krajowej Rady Doradców PODATKOWYCH

Nasze biuro zostało wpisane do elitarnego rejestru podmiotów uprawnionych do świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego.

DARMOWY JPK_VDEK DLA NASZYCH KLIENTÓW

W ramach świadczonych przez nas usług księgowych oferujemy przygotowanie i złożenie nowej struktury pliku JPK_VDEK całkowicie za DARMO.

promocja - REJESTRACJA JDG!

Dla klientów, którzy zdecydują się skorzystać z naszej oferty usług księgowych oferujemy rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w cenie 99 zł.
ZAMÓW ROZMOWĘ
z konsultantem
Oddzownimy w 30 sekund!
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.