Obowiązkowe raportowanie umów o dzieło do ZUS

Wraz z 1 stycznia 2021 roku płatnicy składek oraz osoby fizyczne, które zlecają dzieło (umowa o dzieło), zobowiązani będą do tego, aby o zawarciu każdej umowy, poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Obowiązek ten pojawia się wówczas, gdy: – umowa została ...

Kontynuuj czytanie

Nowy CIT w spółkach komandytowych od 2021 roku!

Już od 2021 roku spółki komandytowe zostaną obarczone znacznym obciążeniem podatkowym. Przewiduje się niestety, iż ze względu na wyższe zobowiązania podatkowe, na rynku funkcjonować będzie coraz mniej owych spółek (obecnie stanowią one 7% wszystkich spółek). Przez Sejm została przyjęta nowelizacja ...

Kontynuuj czytanie

Zmiana płacy minimalnej w 2021 roku!

Już od 1 stycznia 2021 roku zacznie obowiązywać nowe wynagrodzenie minimalne, które wzrośnie o 7,7% w stosunku do płacy minimalnej w 2020 roku. Stawki są obowiązującym prawem, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Z kolei minimalne wynagrodzenie dotyczy nie tylko ...

Kontynuuj czytanie

GTU – wszystko to, co trzeba wiedzieć o JPK_V7

Od niedawna obowiązywać zaczęło oznaczenie pozycji GTU, które z kolei stanowi obowiązkowy element pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, podatnicy mają obowiązek, aby w ewidencji zakupu i sprzedaży wskazać m.in. inne dane, które mają służyć do ...

Kontynuuj czytanie

Likwidacja spółki, a przechowywanie dokumentacji

Jeśli przedsiębiorca podejmie decyzję o likwidacji swojej spółki, musi również zdawać sobie sprawę z tego, że nie zwalnia go to z obowiązku przechowywania zarówno ksiąg podatkowych, jak i wszelkich dowodów księgowych aż do momentu przedawnienia się danego zobowiązania podatkowego, które ...

Kontynuuj czytanie

Oczekiwanie na wynik testu na COVID-19, a wynagrodzenie

W ostatnim czasie bardzo często spotykamy się z niewiedzą zarówno pracowników, jak i pracodawców w zakresie tego, jak powinno wyglądać wynagrodzenie pracownika wysłanego na izolację, a oczekującego na wynik testu pod kątem COVID-19. Właśnie dlatego pragniemy wyjaśnić, na jakich zasadach ...

Kontynuuj czytanie

Zmiany w VAT od 2021 roku

Nowy rok przyniesie wiele zmian w przepisach na różnych obszarach gospodarki, również w zakresie podatku VAT. Zmiany będą dotyczyły kilku aspektów. 1. Korygowanie faktur – wprowadzony zostanie obowiązek sporządzenia odpowiedniej korekty podatku naliczonego oraz uproszczenia m.in. brak konieczności posiadania potwierdzenia ...

Kontynuuj czytanie

Paragon fiskalny w nowym JPK_VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało, jakie paragony fiskalne będą uznawane za faktury uproszczone, która trzeba będzie osobno wykazać w zmienionej deklaracji VAT. Od 1 stycznie 2021 roku wszyscy podatnicy będą musieli wykazywać osobno w nowym JPK_VAT (część deklaracyjna i ewidencyjna) paragony fiskalne ...

Kontynuuj czytanie

Informacje o cenach transferowych TPR

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie korekt cen transferowych, które potrwają do 6 listopada 2020 roku. TPR to informacja o cenach transferowych, która jest zbiorem informacji o transakcjach zawieranych: pomiędzy podmiotami powiązanymi lub przez podatników ...

Kontynuuj czytanie

Do 27 października przystąp do Pracowniczych Planów Kapitałowych

O pracowniczych Planach Kapitałowych i obowiązujących terminach przystąpienia pisaliśmy niedawno w publikacji. Przypominając, najpóźniej do 27 października pracodawcy zatrudniający ponad 20 osób  powinni podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybrana instytucją, a do 10 listopada zawszeć umowy ze swoimi pracownikami ...

Kontynuuj czytanie