Trwają prace nad zmianą ustawy o podatku VAT oraz ustawy Prawo bankowe.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie:
    – pakietu Slim VAT → uproszczenie rozliczania podatku,
    – zmian w systemie TAX FREE → zwrotu podatku podróżnym,
    – doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT.

SLIM VAT:

 • Wydłużenie do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów przy 0% stawce opodatkowania zaliczki.
 • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco.
 • Spójne kursy walut.
 • Możliwość odliczania podatku naliczonego z faktur nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.
 • Podwyższenie limitu do 20 zł na nieewidencjonowane prezenty.
 • Brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.
 • Zmianę w rozliczaniu faktur korygujących zwiększających cenę.

TAXFREE dla podróżnych

 • Wprowadzenie elektronicznego obiegu (wystawienie, potwierdzanie, rozliczanie) dokumentów TAX FREE.
 • Wprowadzenie obowiązku stosowania kas online przez sprzedawców uczestniczących w systemie zwrotu podatku podróżnym.
 • Zmiany techniczno – legislacyjne związane ze stosowaniem pojęcia „rachunek techniczny”.
 • Możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty podatku z tytułu importu towarów czy należności celnych.

DOPRECYZOWANIE I UZUPEŁNIENIE VAT

 • Zmiany matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej.
 • Przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 .
 • Zmiany wykazu podatników VAT (tzw. white lista).
 • Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Doprecyzowanie nowego JPK_VAT.