Wybór właściwej formy opodatkowania jest uważane za jeden z najważniejszych obowiązków, z którymi zmierzyć musi się każdy przedsiębiorca zakładający swoją działalność. Od wyboru formy opodatkowania zależy wysokość podatku, który w przyszłości będzie naliczany dla firmy, a także jest od niej zależny rodzaj oraz zakres prowadzonych ewidencji księgowych.

Rozróżniamy 4 formy opodatkowania, które może wybrać przedsiębiorca:
– opodatkowanie na zasadach ogólnych,
– opodatkowanie podatkiem liniowym,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
– karta podatkowa.

Dwie pierwsze formy opodatkowania wiążą się z opłacaniem podatku od dochodu, który jest różnicą pomiędzy przychodami, a kosztami ich uzyskania. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, przychód nie ma wpływu na wysokość podatku. Z kolei w przypadku karty podatkowej, podatek ustalany jest w oparciu o formę działalności, liczbę mieszkańców danej miejscowości, a także liczbę zatrudnianych pracowników.