Kadry i płace

Nasza firma zajmuje się obsługą kadrowo-płacową firm, pozwalając podmiotom gospodarczym skupić się na optymalizacji kosztów działalności gospodarczej. Zapewniamy naszym klientom kompleksowe rozliczenia kadry pracowniczej.

W pakiecie naszych usług znajduje się:

– przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego oraz wybór odpowiednich kandydatów,

– sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,

– prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

– sporządzanie listy płac,

– naliczanie wynagrodzeń,

– ewidencja czasu pracy pracownika,

– przygotowanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników,

– koordynowanie wykonywania badań lekarskich oraz szkoleń.