Księgowość to podstawa w każdej firmie. W Polsce wyróżniamy jej 2 rodzaje – pełna i uproszczoną.

Księgowość uproszczona może byc prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych, u których przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły w przeliczeniu na walutę polska 1,2 mln euro. Jest ona znacznie prostsza od pełnej księgowości. Jej podstawowym zadaniem jest obliczenie podatku.

Formy uproszczonej księgowości:
– karta podatkowa – dostępna dla nielicznej grupy przedsiębiorców, podatek w każdym miesiącu wynosi tyle samo, jego wysokość zależy od rodzaju wykonywanej działalności, liczby mieszkańców -miejscowości, w której prowadzona jest firma oraz od liczby zatrudnionych pracowników,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – przedsiębiorcy korzystający z tej formy płacą określoną stawkę podatku liczonego tylko od przychodów,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – popularna forma, w której przedsiębiorcy płaca podatek od różnicy pomiędzy przychodami a kosztami.