Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na zatrzymanie zysku za 2018 r. lub 2019 r. mają możliwość skorzystania z dodatkowej ulgi w podatku CIT, a mianowicie mogą odliczyć hipotetyczne odsetki od kapitału własnego.

Jak się często okazuje – czas epidemii skłania wiele przedmiotów, aby zatwierdzając sprawozdania finansowe za 2019 rok, nie wypłacać dywidend, gdyż stanowią one pewny kapitał na wypadek niekorzystnych sytuacji w przyszłości. Nowa ulga w zakresie CIT-u umożliwia rozpoznawanie dodatkowych kosztów, obniżając CIT płacony w formie bieżących zaliczek.

* Ulga ta jest stosowana pierwszy raz w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r..

W jaki sposób wyliczyć odsetki hipotetyczne?
Stopę referencyjną NBP, która obowiązywała w ostatnim dniu roku, powiększoną o 1 punkt procentowy, należy pomnożyć przez kwotę dopłaty lub zatrzymanego zysku. Ważne jest to, aby mieć na uwadze fakt, iż hipotetyczne odsetki nie mogą przekroczyć kwoty 250 000 zł rocznie.

Komu przysługuje dana ulga?
Przepisy informują nas o tym, iż ulga ta dotyczy podatników CIT, a więc w praktyce spółek z o.o., spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Rok 2020 umożliwi to również spółkom, które w latach 2018 i 2019 odniosły zyski, ale nie wypłaciły ich w całości i nie planują wypłacać w najbliższym czasie.

UWAGA!
Z odliczeniem owej ulgi nie warto zwlekać i nie tylko z powodu obniżających się stóp procentowych. Otóż w parlamencie trwają właśnie prace nad nowelizacją ustawy o CIT, która docelowo od 1 stycznia 2021 roku ograniczy stosowanie w firmach owej ulgi, wprowadzając kolejny przepis przeciw unikaniu opodatkowania. Wówczas jeśli przedsiębiorcy będą kierować się chęcią uzyskania korzyści podatkowej, stracą możliwość zastosowania ulgi.

*****

Naszą ofertę oraz poszczególne usługi znajdziesz na naszej stronie głównej!