Do licznych obowiązków każdego przedsiębiorcy zalicza się również rozliczenie się z państwem w formie podatków. Dodatkowo przedsiębiorca nie powinien zapominać o innym obowiązku, którym jest regulacja należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązki te według większości przedsiębiorców są bardzo problematyczne, ze względu na to, iż opierają się na przepisach polskiego prawa podatkowego, które uchodzi za bardzo skomplikowane i niezrozumiałe dla wielu osób. Dodatkowe utrudnienie stanowi konieczność sporządzenia deklaracji ZUS, które stanowią podstawę do tego, aby prawidłowo udzielone zostały ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Znaczna problematyka tego zagadnienia skłoniła liczne grono przedsiębiorców do tego, aby podjęli decyzję o skorzystaniu z pomocy profesjonalistów. Jeśli zatem jesteś zainteresowany takową ofertą, zapraszamy do współpracy, ponieważ jedną ze specjalności naszego biura jest właśnie pomoc w zakresie zaległości podatkowych i ZUS.

W zakres naszych zadań w odniesieniu do tej usługi wchodzi sporządzanie odpowiednich wniosków, a także określenie kwoty zaległości wraz z naliczonymi odsetkami. Służymy pomocą w wyrównaniu zobowiązań, jak również zapewniamy opiekę nad sporządzaną dokumentacją, co pozwala Państwu zmniejszyć do minimum ryzyko popełnienia jakiegokolwiek błędu.

Jesteśmy świadomi poziomu istotności owych rozliczeń, jak również stopnia ich skomplikowania. Po nawiązaniu współpracy z naszym biurem, bierzemy na siebie wszelkie formalności (wypełnianie wniosków), a także terminowe ich złożenie do odpowiednich urzędów.