Właścicielem i zarządcą strony internetowej generaloutsource.pl jest firma General Outsource Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie. Na tej stronie znajdują się standardowe zasady i warunki korzystania z serwisu.

I. Zasady użytkowania witryny

Z witryny internetowej można korzystać jedynie w zgodzie z niniejszymi Zasadami i warunkami oraz wyłącznie w odpowiednich celach zgodnych z prawem, co obejmuje przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w Polsce oraz wszelkich innych jurysdykcjach, na terenie których przebywa użytkownik uzyskujący dostęp do witryny.

1. Korzystając z witryny użytkownik zobowiązuje się:
– podawać prawdziwe, dokładne, aktualne i niemylące informacje we wszystkich formularzach umieszczonych w obrębie serwisu,
– nie ujawniać jakichkolwiek danych nielegalnych lub nieprawdziwych,
– nie umieszczać na witrynie oraz nie przekazywać ani nie rozpowszechniać za jej pośrednictwem informacji, które są lub potencjalnie mogą być szkodliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, pokrętne, rasistowskie bądź w jakikolwiek sposób nielegalne lub obraźliwe,
– nie umieszczać na witrynie oraz nie przekazywać ani nie rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści naruszających prawa osób trzecich w tym prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste.

2. General Outsource Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. nie oświadcza i nie gwarantuje, że korzystanie z witryny przez użytkownika, funkcje i działanie witryny oraz wszelkie usługi oferowane w związku z nią będą dostępne nieprzerwane lub wolne od błędu, że usterki w witrynie będą usuwane oraz że witryna lub jej serwer i wszystkie łącza są wolne od wirusów oraz innych szkodliwych elementów.

3. General Outsource Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.  nie oświadcza i nie gwarantuje, że witryna, materiały, oprogramowanie i jakikolwiek produkt oferowany lub zakupiony za jej pośrednictwem jest właściwy czy odpowiedni do użytku lub dostępu poza Polską.

II. Zamieszczanie odnośników do niniejszej witryny

Odnośniki do niniejszej witryny można zamieszczać na poniższych zasadach. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania pozwolenia na umieszczenie odnośnika bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli uznamy, że doszło do złamania niniejszych zasad.

1. Odnośnik musi zostać umieszczony sposób uczciwy i legalny, nie może szkodzić naszej reputacji
2. Odnośnik nie może w żaden sposób sugerować jakichkolwiek powiązań, zezwoleń lub aprobaty z naszej strony dla treści w kontekście których występuję w przypadku, gdy nie ma to miejsca
3. Witryna do której wskazuje odnośnik nie może być objęta funkcją wyświetlania poprzedniego ekranu za pośrednictwem klawisza wstecz na jakiejkolwiek innej stronie
4. Można umieszczać łącza jedynie do głównego adresu danej strony.

III. Wirusy

Dokładamy starań, by wyeliminować wirusy z naszej strony, ale nie możemy tego zagwarantować. Dlatego też nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wywołane wirusami. Przed pobraniem informacji z niniejszej strony upewnij się, że zachowane zostały odpowiednie środki ostrożności.

IV. Twoje opinie

Jesteśmy bardzo ciekawi Twoich opinii i doceniamy każdy przesłany pomysł i sugestię, ale niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każdy komentarz indywidualnie. Rezerwujemy sobie prawo do wykorzystania wszelkich przekazanych nam informacji.

V. Ujawnienie informacji

Wszelkie informacje, udzielane firmie General Outsource Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.  przez użytkowników niniejszej strony internetowej są uznawane za poufne i nie będą ujawniane żadnym stronom trzecim, z wyłączeniem przypadków, w których będzie to konieczne w celu świadczenia usług bądź na prośbę uprawnionych organów władz Państwa.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu generaloutsource.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych podczas wypełnienia formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków adres e-mail. Wymagamy podawania danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

2. Zamawianie Produktów i Usług
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez stronę generaloutsource.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych kontaktowych i adresowych.

3. Niezapowiedziane wiadomości
Strona generaloutsource.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości (informacje o usługach,produktach, promocjach, zmianach, niekomercyjne listy – życzenia, komentarze osobiste) osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

4. Ograniczenie odpowiedzialności
Strona generaloutsource.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego portalu- uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowości techniczne w działaniu oraz za przerwy w jego dostępności.

5. Statystyki Google Analytics
Strona wykorzystuje oferowane przez Google Inc. („Google”) narzędzie analityczne Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie” (zawierające informacje tekstowe pliki zapisywane na komputerze użytkownika) pozwalające na analizę wykorzystania przez użytkownika strony internetowej w trybie online (częstotliwość, nawigowanie, odnośniki, preferencje itp.). Utworzone za pomocą plików cookie informacje dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie (w typ adres IP Państwa komputera) są przekazywane do znajdującego się na terenie USA serwera Google. Google wykorzystuje te informacje do poznania sposobu korzystania ze stron internetowych, tworzenia raportów o łącznej aktywności na stronie dla potrzeb webmastera oraz w celu dalszego usprawniania i rozwoju usług internetowych. Google może oferować takie informacje stronom trzecim w zakresie wymaganym lub dozwolonym przepisami prawa lub w przypadku, gdy osoby takie świadczą dla Google usługi przetwarzania danych. Google w żadnym przypadku nie może kompilować takich danych ani innych danych Google z Państwa adresem IP. Istnieje możliwość dostosowania przeglądarki w taki sposób, by nie akceptowała ona plików cookie; należy jednak pamiętać, że może mieć to wpływ na dostęp do wszystkich funkcjonalności strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Google danych dotyczących Państwa aktywności w sieci Internet w kontekście, zakresie i dla potrzeb wyżej opisanych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się w Regulaminie Google dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/analytics/tos.html . Oświadczenie Google w sprawie ochrony danych znajduje się pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

6. Polityka zarządzania plikami Cookies (ang. Ciasteczka)
Dokładamy wszelkich starań, aby traktować Klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. W celu zapewnienia wygody i bezpieczeństwa podczas przeglądania naszego serwisu, korzystając z naszej strony bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.

a) Czym jest plik cookie?
Prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie. Ciasteczka to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową, za każdym razem kiedy wchodzisz na stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki.
Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

b) Zalety plików cookie
Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji.
Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

c) Kontrolowanie i usuwanie plików cookie
Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony generaloutsource.pl (i innych stron internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.
Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.
Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.

Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek strony generaloutsource.pl może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

VII. Postanowienia końcowe

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

Firma General Outsource Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.  zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.

Strona generaloursource.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika strony generaloursource.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Firma General Outsource Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników strony generaloutsource.pl