Składanie dokumentów

Nasze Biuro Rachunkowe General Outsource oferuje kompleksową pomoc w zakresie przygotowania oraz składania wniosków do różnego rodzaju urzędów oraz instytucji.

1. Zaświadczenia z US oraz ZUS

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach potwierdza aktualną sytuację podatkową. Dokument wymagany jest przez banki podczas starania się o kredyt. Zaświadczenie potrzebne jest również, gdy Klient planuje udział w przetargach.

Urząd wydaje zaświadczenie po złożeniu kompletnego wniosku.

My oferujemy pomoc w zakresie uzyskania wnioski z US oraz ZUS w zakresie niezalegania w podatkach.

Usługa polega na:

– Na podstawie pełnomocnictwa uzyskujemy zaświadczenie na terenie Krakowa oraz Warszawy
– W imieniu Klienta przygotowujemy odpowiednie wnioski
– Składamy w US oraz ZUS dokumenty
– Odbieramy zaświadczenie o niezaleganiu
– Wysyłamy e-mailem zaświadczenie oraz oryginał na wskazany przez Klienta adres.

2. Osobiste złożenie dokumentów  w KRS na terenie Krakowa lub Warszawy  

Swoją usługę kierujemy do osób, które potrzebują złożyć wnioski w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale nie mają możliwości osobistego załatwienia sprawy.

Usługa polega na:

– Klient wysyła do nas dokumenty potrzebne do złożenia
– My jedziemy do Sądu i składamy dokumenty i wnioski
– Uzyskujemy kopie z pieczątką będące poświadczeniem złożenia wniosków
– Wysyłamy e-mailem potwierdzenie oraz oryginał na wskazany przez Klienta adres.

3. Składanie wniosku do BDO

Do złożenia wniosków zobowiązane są przedsiębiorstwa, które:

– wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
– wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych od firm unijnych.

Usługa polega na:

– Przygotowanie odpowiedniego wniosku
– Złożenie wniosku w imieniu Klienta
– przekazaniu Klientowi dokumenty poświadczającego dokonanie wpisu do BDO

Zapraszamy do współpracy.