Jeśli zastanawiają się Państwo nad definicją „sukcesji podatkowej”, to na samym początku przybliżymy, iż jest to nic innego jak zjawisko wstępujące w przypadku przekształcenia działalności w spółkę kapitałową. W oparciu o zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2013 roku, w momencie przekształcania przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną w kapitałową spółkę jednoosobową, nie ma miejsca pełna sukcesja podatkowa ze względu na to, iż nie obejmuje ona żadnych zobowiązań, a jedynie prawa.

W ramach przypomnienia – Ministerstwo Finansów wyjaśniło dotychczasową interpretację poselską dotyczącą sukcesji podatkowej określając, iż przedsiębiorcy posiadający status osoby fizycznej prowadzącej własną działalność gospodarczą, mają możliwość przekształcenia swojej firmy w jednoosobową spółkę kapitałową.

Wówczas przekształcona spółka posiada wszystkie prawa, jak również obowiązki przedsiębiorcy przekształconego. Spółka przekształcona w dalszym ciągu pozostaje podmiotem różnego rodzaju zezwoleń, koncesji, a także ulg, które otrzymał przedsiębiorca jeszcze przed dokonaniem przekształcenia.

Przepis ten nie znajduje odnośnika w kwestii stosowania ulg podatkowych, które przewidziane zostały w przepisach prawa podatkowego. W treści przepisów prawa podatkowego, ustawodawca dokładnie określił katalog sytuacji, w przypadku których ma miejsce sukcesja podatkowa, a więc sukcesja praw oraz obowiązków następców prawnych, jak również podmiotów przekształconych.

Jeżeli w dalszym ciągu mają Państwo pytania bądź wątpliwości do zagadnienia sukcesji podatkowej, zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem, który postara się w bardziej precyzyjny sposób wyjaśnić to zagadnienie.