Paragon fiskalny w nowym JPK_VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało, jakie paragony fiskalne będą uznawane za faktury uproszczone, która trzeba będzie osobno wykazać w zmienionej deklaracji VAT. Od 1 stycznie 2021 roku […]