Przedsiębiorca prowadzący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może zawiesić swoją działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy, pod warunkiem, iż w danym momencie nie jest połączony z żadnym pracownikiem stosunkiem pracy.

Zawieszenie działalności spółki daje przedsiębiorcom możliwość przerwania swojej działalności bez konieczności wyrejestrowywania jej z rejestru przedsiębiorców. Podczas tej przerwy nie muszą opłacać składek do ZUS, a także sporządzać i składać sprawozdań i deklaracji podatkowych.

Podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać czynności, które przyniosłyby jego spółce bieżące dochody. Ma jednak prawo do:
– wykonywania czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
– osiągania przychodów finansowych z działalności prowadzonej przed zawieszeniem,
– zbywania swoich środków trwałych i wyposażenia firmy.

Ponadto jest zobowiązany do:
– regulacji zobowiązań wobec kontrahentów, które powstały przed zawieszeniem działalności spółki,
– uczestniczenia w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych, które dotyczą jego działalności,
– wykonywania prawnych obowiązków.

Zawieszenie działalności spółki dokonuje się na formularzu KRS-Z62, który składa się we właściwym ze względu na siedzibę spółki sądzie gospodarczym. Po upływie okresu zawieszenia konieczne jest złożenie wniosku o wznowienie działalności spółki.

Nasza firma oferuje pomoc w przeprowadzeniu zawieszenia działalności spółki, a także jej wznowieniu i likwidacji. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego przedstawimy szczegóły.