Zgłaszanie beneficjentów do CRBR

Wszyscy właściciele spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych, fundacji i stowarzyszeń podlegających obowiązkowemu wpisowi do KRS oraz akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych) mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych swoich spółek do CRBR – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Rejestr ma stanowić system, w którym zgromadzone zostaną informacje na temat wszystkich rzeczywistych beneficjentów polskich spółek, czyli osób które fizycznie sprawują nad nimi kontrolę. Podstawowym założeniem systemu jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie wyżej wymienionych spółek mają obowiązek złożenia stosownego oświadczenia do CRBR. Na złożenie wniosku właściciele nowych, dopiero powstających firm mają zaledwie 7 dni od momentu uzyskania wpisu podmiotu do KRS lub 7 dni w przypadku aktualizacji przekazanych wcześniej informacji. W przypadku spółek już istniejących termin jest dłuży, zachęcamy jednak do jak najszybszego złożenia wniosku.

Za niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie przedsiębiorcy będą podlegać karze grzywny w wysokości nawet do kilku tysięcy złotych.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie złożenia oświadczenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – nasze biuro służy pomocą. Oferujemy kompleksowe doradztwo, udzielenie szerszych informacji na temat obowiązku zgłoszenia beneficjentów oraz pomoc w sporządzeniu i złożeniu odpowiedniego wniosku.

  

Odrzucenie wniosku o otwarcie rachunku bankowego przez brak wpisu do CRBR

 

Bank odrzucił Państwa wniosek o otwarcie rachunku bankowego przez brak wpisu do CRBR? Niestety, weryfikacja beneficjentów przez bank stanowi standardową procedurę.
 
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty sporządzenia i złożenia wniosku o rejestrację CRBR.