Analiza SWOT

Dzisiejszy post postanowiliśmy w całości poświęcić na przybliżenie definicji analizy SWOT, która na obecną chwilę stanowi najpopularniejszą metodę analizy strategicznej organizacji poprzez zintegrowanie jej otoczenia z wnętrzem. W trakcie przeprowadzania analizy, rozpocząć należy od mocnych oraz słabych stron firmy, a następnie skonfrontować je z jej najbliższym otoczeniem.

Nazwa SWOT pochodzi od angielskich słów określających podstawowe czynniki wchodzące w skład owej analizy, a mianowicie:

Strenghts, a więc mocne strony. Są to zasoby oraz wszelkie umiejętności, które dają firmie możliwość zajęcia korzystnej pozycji na rynku, a także dają przewagę nad konkurentami. Można do nich zaliczyć wysokie kwalifikacje pracowników, zasoby finansowe, a także dobry wizerunek firmy.

Weaknesses, a więc słabe strony. Są to różnego rodzaju czynniki, które mogą znacznie ograniczać sprawność przedsiębiorstwa, jak również hamować jego rozwój. Należy je niwelować w odpowiedni sposób, ponieważ nieprzezwyciężone mogą znacznie wpłynąć na osłabienie mocnych stron. Do słabych stron możemy zaliczyć np. zbyt duże zatrudnienie, niską jakość produktów, a także zbyt słabe kompetencje pracowników.

Opportunities, a więc szanse w otoczeniu. Są to wszelkiego rodzaju pozytywne zjawiska w otoczeniu firmy, które odpowiednio wykorzystane są w stanie wspomóc rozwój jednostki. Pośród mocnych stron, możemy wymienić m.in. poszerzenie grupy Klientów, wzrost popytu, a także poszerzenie rynku zbytu.

Threats, a więc zagrożenia w otoczeniu. Są zjawiska postrzegane jako bardzo negatywne dla firmy, hamujące różnego rodzaju bariery oraz utrudnienia. Przykładami zagrożeń mogą być czynniki takie, jak kryzys, utrata ważnego klienta czy również nowa konkurencja.

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)

e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139