Bilans spółki z o.o.

Bilans spółki to zestawienie aktywów i pasywów jednostki sporządzane na początek i koniec okresu sprawozdawczego. Do jego przygotowania zobligowane są organizacje prowadzące księgowość według zasad tzw. pełnej rachunkowości.

Bilans spółki z o.o w szczegółowy sposób obrazuje składniki majątkowe przedsiębiorstwa oraz ich źródła finansowania w danym momencie. To jeden z trzech obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego. Istotne jest, aby bilans był zupełny – obejmujący dane zdarzeń, które wystąpiły w danym okresie, rzetelny – prezentujący rzeczywisty stan składników, sprawdzalny – umożliwiający porównanie pod względem poprawności i kompletności, ciągły – bilans zamknięcia jednego okresu powinien być bilansem otwarcia następnego okresu oraz przejrzysty – przyjmujący odpowiednią formę prezentacji.

Ważne jest to, że bilans wykazywany jest w formie dwustronnej, czyli aktywa wykazywane są oddzielnie od pasywów, czyli zobowiązań. Stosowana jest także forma jednostronna, jednak bardzo rzadko, ponieważ jest mniej czytelna od formy dwustronnej.

Właściwe sporządzenie sprawozdania finansowego nie należy do łatwych obowiązków. Szczególnie, że każdy błąd lub nieterminowość mogą wywołać szereg pojawiających się problemów. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy ekspertów, którzy dzięki swojej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomogą przygotować całą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139