Brak PCC od sprzedaży kryptowalut

Wraz z 1 stycznia 2020 roku przestanie obowiązywać pobierany podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży kryptowalut. Są to nowe założenia projektu nowelizacji ustawy o PCC, które zostały opracowane przez Ministerstwo Finansów.

Resort tłumaczy, iż w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek z tytułu przeniesienia praw majątkowych określa się w wysokości 1% wartości każdego nabycia (bez względu na to czy podatnik z tego tytułu osiągnął zysk, czy stratę). Według Ministerstwa Finansów opodatkowanie owych transakcji, mogłoby prowadzić do sytuacji, kiedy kwota podatku przewyższałaby wartość środków zainwestowanych.

Aktualnie obowiązuje tzw. rozwiązanie tymczasowe Ministra Finansów z 11 lipca 2018 roku w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, które straci moc z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Jak się okazuje – waluty wirtualne opierają się na technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej, która ułatwia wzajemną wymianę oraz stanowi technologiczną podstawę ponad 600 systemów wirtualnych walut. Omawiane waluty mogą być przekazywane, przechowywane i sprzedawane drogą elektroniczną.

Zdaniem Ministerstwa Finansów skala zjawiska walut wirtualnych w Polsce jest niewielka. Teza ta została stworzona na podstawie niewielkiej ilości złożonych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)

e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139