Czym jest uproszczona księgowość?

Uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług nie przekraczają określonej w przepisach kwoty. Powyżej tej granicy podmioty zobowiązane są do rozliczania się na podstawie pełnej księgowości.

Uproszczona księgowość może być prowadzona w trzech formach:
– formie karty podatkowej,
– formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
– formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej płacą podatek w wysokości określonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów. Wysokość podatku zależy od rodzaju wykonywanej działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność oraz liczby zatrudnionych pracowników. Z karty podatkowej mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą określony rodzaj działalności.

Korzystając z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorcy płacą podatek w określonej stawce (20%, 17%, 10% 8,5%, 5,5%, 3%, 2%) liczonej tylko od przychodów. Koszty, które ponosi przedsiębiorca nie są brane pod uwagę.

Rozliczając się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów przedsiębiorcy płacą podatek od dochodu, czyli od przychodów pomniejszonych o koszty. Podatek płacony jest w wysokości 18%, 19% lub 32% w zależności od wysokości dochodu. Jeśli działalność nie przynosi zysku, to przedsiębiorca nie ma obowiązku płacenia podatku.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139