Pełna księgowość jest rozbudowanym, skomplikowanym, ale precyzyjnym systemem ewidencji operacji gospodarczych. Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych, w których ewidencjonowane są wszystkie, nawet najmniejsze zdarzenia gospodarcze. W skład ksiąg rachunkowych zalicza się:

– dziennik,
– konta księgi głównej,
– konta ksiąg pomocniczych,
– zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej,
– zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych,
– wykaz składników oraz pasywów.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku obrotowym przekroczyły określoną w przepisach kwotę. Rozliczać na zasadach pełnej księgowości muszą się także spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne bez względu na wysokość przychodów.

Księgi rachunkowe mogą być prowadzone jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, stąd konieczność zatrudniania przez przedsiębiorców księgowych lub podejmowanie współpracy z biurem rachunkowym.

Prowadzenie księgowości w pełnej formie posiada wiele zalet. Dzięki niej przedsiębiorca może dokonywać szerokich analiz ekonomicznych swojej firmy oraz dokładnie wie gdzie ulokowane są jego pieniądze. Jedną z wad pełnej księgowości są koszty jej prowadzenia, które są problematyczne zwłaszcza dla mniejszych firm, które z jakiegoś powodu zobowiązane są do jej prowadzenia.