Uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług nie przekraczają określonej w przepisach kwoty. Powyżej tej granicy podmioty zobowiązane są do rozliczania się na podstawie pełnej księgowości.

Uproszczona księgowość może być prowadzona w trzech formach:
– formie karty podatkowej,
– formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
– formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej płacą podatek w wysokości określonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów. Wysokość podatku zależy od rodzaju wykonywanej działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność oraz liczby zatrudnionych pracowników. Z karty podatkowej mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą określony rodzaj działalności.

Korzystając z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorcy płacą podatek w określonej stawce (20%, 17%, 10% 8,5%, 5,5%, 3%, 2%) liczonej tylko od przychodów. Koszty, które ponosi przedsiębiorca nie są brane pod uwagę.

Rozliczając się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów przedsiębiorcy płacą podatek od dochodu, czyli od przychodów pomniejszonych o koszty. Podatek płacony jest w wysokości 18%, 19% lub 32% w zależności od wysokości dochodu. Jeśli działalność nie przynosi zysku, to przedsiębiorca nie ma obowiązku płacenia podatku.