Jak powinien wyglądać plan kont księgowych?

Prowadzisz swoją firmę, ale wciąż nie wiesz jak powinien wyglądać plan kont księgowych? W tym artykule zajmiemy się wyjaśnieniem tej kwestii, ponieważ uważamy, iż powinna być ona jasna dla każdego przedsiębiorcy.

Większość firm, a szczególnie duże przedsiębiorstwa, powinny posiadać całościowy system kont, który służy do rejestrowania aktywów, pasywów oraz pozostałych zdarzeń gospodarczych. System ten jest nazywany planem kont, który powinien zostać opracowany na początku działalności i ściśle dopasowany do jej formy. W celu tworzenia własnego planu kont, przedsiębiorstwa przeważnie wykorzystują wzorcowe plany kont, w których następnie wprowadzają zmiany.

Należy pamiętać o tym, iż zakładowy plan kont jest formalnym dokumentem, który stanowi jedną z części systemu księgowego. Jeżeli wciąż nie do końca wiesz, jak powinien wyglądać plan kont księgowych, to przede wszystkim musisz wiedzieć, że każda jednostka prowadząca pełną księgowość, jest zobowiązana do posiadania planu kont. W zakładowym planie kont zawarty powinien być spis wszystkich wewnętrznych numerów kont oraz ustalone zasady księgowania na tych kontach. Plan kont koniecznie musi spełniać wszelkie wymogi formalne, które zostały określone w ustawie o rachunkowości. Plan ten jest przeważnie sporządzany przez głównego księgowego i w następnej kolejności zatwierdzany przez kierownika danej jednostki.

Prawidłowo sporządzony plan kont, powinien zawierać:
– wykaz kont syntetycznych, a więc konta księgi głównej,
– zasady tworzenia i funkcjonowania kont analitycznych, czyli kont pomocniczych,
– metodę ewidencji analitycznej, która będzie stosowana dla danej grupy rzeczowych składników majątku,
– zasady wyceniania rzeczowego majątku obrotowego,
– stosowane metody amortyzacji majątku trwałego.

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)

e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139