Jednolity Plik Kontrolny 2018

Jednolity Plik Kontrolny jest zestawem informacji dotyczących transakcji gospodarczych. JPK_VAT należy przesyłać co miesiąc do Ministerstwa Finansów, skąd przesyłane są do właściwego dla danego przedsiębiorstwa Urzędu Skarbowego, natomiast pozostałe JPK należy przesłać na żądanie organu skarbowego.

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje:
– księgi rachunkowe – JPK_KR,
– wyciąg bankowy – JPK_WB,
– magazyn – JPK_MAG,
– ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT,
– faktura VAT – JPK_FA,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
– ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Cele wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego:
– umożliwienie przekazywania organom podatkowym danych dotyczących działalności, w formie elektronicznej,
– uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce,
– skrócenie czasu przeprowadzania kontroli podatkowej w firmie,
– poprawa wyników przeprowadzanej kontroli podatkowej.

Sporządzanie i przesyłanie JPK_VAT to obowiązek, który muszą spełniać duże przedsiębiorstwa od 1 lipca 2016 roku, małe i średnie firmy od 1 stycznia 2018 roku natomiast mikroprzedsiębiorstwa od 1 stycznia 2018 roku. JPK_VAT należy przesyłać do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Obowiązek przesyłania na żądanie organu podatkowego pozostałych JPK obecnie posiadają jedynie duże przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa nabędą ten obowiązek 1 lipca 2018 roku.

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalne usługi księgowe w niskich cenach. Zajmujemy się również sporządzaniem JPK w odpowiednim formacie oraz przesyłaniem go w imieniu naszego Klienta do Ministerstwa Finansów. Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)

e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139