2018 rok może okazać się przełomowy dla wielu mikroprzedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 przedsiębiorstwa te zostały bowiem objęte obowiązkiem sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, co w konsekwencji przyczyniło się do zakończenia ery deklaracji składanych w formie papierowej.

Mikroprzedsiębiorstwa to najmniejsze podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku. Ich roczne obroty nie przekraczają 2 milionów euro, a zatrudnienie jest mniejsze niż 10 pełnych etatów.

Wielu mikroprzedsiębiorców niestety wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego co to jest JPK. Omówmy zatem to zagadnienie…

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny stanowi zbiór informacji dotyczących operacji gospodarczych danego przedsiębiorstwa za określony czas. Dane te prowadzone są przy użyciu specjalnych programów komputerowych w formacie XML. Podatnik powinien dane te wysłać do właściwego pod względem lokalizacji Urzędu Skarbowego. Niemniej jednak jest on również zobowiązany do ich przechowywania.

JPK ma za zadanie uszczelnić system podatkowy. Pozwala on bowiem na szybkie i skuteczne wykrywanie faktur niemających pokrycia w rzeczywistych transakcjach. Władze ponadto zapewniają, że struktura ta pozwoli znacznie usprawnić funkcjonowanie uczciwym podatnikom, ponieważ wszelkich formalności będą mogli dopełnić bez konieczności wychodzenia z domu.

Jednolity Plik Kontrolny składa się z następujących struktur:
– księgi rachunkowe – JPK_KR,
– wyciąg bankowy – JPK_WB,
– magazyn – JPK_MAG,
– ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT,
– faktura VAT – JPK_FA,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR,
– ewidencja przychodów (ryczałt) – JPK_EWP.