Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa zawarta w jednym pliku, który tworzony jest w odpowiednim formacie. JPK należy przesyłać do Ministerstwa Finansów skąd przesyłany jest do właściwego dla przedsiębiorstwa Urzędu Skarbowego.

Comiesięczne sprządzanie oraz wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczącego zakupu i sprzedaży towarów to obecnie obowiązek każdego przedsiębiorcy. Obowiązek ten wprowadzany był stopniowo. Na początku JPK_VAT wysyłały wyłącznie duże przedsiębiorstwa. Od 1 stycznia 2018 roku zobowiązane do przesyłania JPK były małe i średnie firmy, natomiast mikroprzedsiębiorcy są do tego zobowiązani dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

Na żądanie organu podatkowego duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przesyłania innych plików wchodzących w skład JPK m.in.:
– JPK_KR – księgi rachunkowe,
– JPK_WB – wyciąg bankowy,
– JPK_MAG – magazyn,
– JPK_FA – faktura VAT,
– JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
– JPK_EWP – ewidencja przychodów.

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzanie i przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego jest uszczelnienie polskiego systemu podatkowego oraz możliwość szybszego przeprowadzania kontroli w firmach przez organy podatkowe, a także poprawa wyników przeprowadzanych kontroli.

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się sporządzaniem i przesyłaniem Jednolitych Plików Kontrolnych w imieniu klientów do Ministerstwa Finansów. Oferujemy również kompleksową obsługę księgową Państwa firmy. Zapraszamy do kontaktu!