Podatki w Polsce

Podatki to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne świadczenia pieniężne na rzecz państwa. Podatki w Polsce są głównym źródłem dochodów państwa. Umożliwiają one finansowanie działalności czyli tworzenie szkół, szpitali, dróg oraz pomoc socjalną dla najuboższych obywateli.

W Polsce wyróżniamy 13 rodzajów podatków. Świadczenia te dzielą się na pośrednie i bezpośrednie. Różnią się od siebie podmiotem i przedmiotem opodatkowania oraz sposobem poboru podatku.

Podatki bezpośrednie:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne,
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – obejmuje dochody uzyskane przez osoby prawne,
 • podatek rolny – obejmuje grunty rolne,
 • podatek leśny – obejmuje grunty leśne,
 • podatek od nieruchomości – obejmuje grunty oraz budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • podatek od środków transportu – obejmuje pojazdy powyżej 3,5 t,
 • podatek od spadków i darowizn – obejmuje majątek, którego wartość przekracza określony próg,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin – obejmuje wydobycie srebra i miedzi,
 • podatek tonażowy – obejmuje dochody, które uzyskują armatorzy eksploatujący statki morskie,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych – obejmuje m.in umowy sprzedaży i pożyczek.

Podatki pośrednie:

 • podatek akcyzowy – obejmuje napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, energię elektryczną, samochody,
 • podatek od gier – obejmuje dochody podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych,
 • podatek od towarów i usług (VAT) – obejmuje każdy kolejny etap obrotu towarami i usługami.

Obowiązek płacenia podatków zawarty jest w przepisach znajdujących się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139