Wielu przedsiębiorców staje przed wyborem tego, jaką księgowość wybrać podczas rozpoczęcia prowadzenia firmy. Istotne jest dobranie najodpowiedniejszej formy, ponieważ księgowość dostarcza istotnych informacji.

Jakie są rodzaje księgowości?

Pełna księgowość
Ten rodzaj księgowości dostarcza bardziej szczegółowych oraz rzetelnych informacji. A forma księgowości pozwala stworzyć pełny obraz finansów przedsiębiorstwa. Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych opisane są ściśle w ustawach i zbiorach zasad (Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości itp.)

Pełna księgowość jest najlepszym narzędzie do analizy działań firmy oraz jej kontroli. Dostarczane przez nią informacje pozwalają wyciągnąć odpowiednie wnioski z podejmowanych działań na przestrzeni lat. Dlaczego? Ten rodzaj księgowości zobowiązuje do ewidencjonowania wszystkich występujących zdarzeń gospodarczych.

Jakie podmioty zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości?
Przedsiębiorstwa, których działanie zakłada wydzielenie i zarządzanie odrębnym majątkiem oraz ma na celu zapewnienie właścicielom i ewentualnym kontrahentom dokładnej i szczegółowej kontroli nad majątkiem.

Księgowość uproszczona
To mniej skomplikowana forma prowadzenia księgowości. Główną jej funkcją jest obliczenie podatku.
Formy księgowości uproszczonej:

– karta podatkowa;
– ryczałt ewidencjonowany;
– książka przychodów i rozchodów.