Podatki to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne świadczenia pieniężne na rzecz państwa. Podatki w Polsce są głównym źródłem dochodów państwa. Umożliwiają one finansowanie działalności czyli tworzenie szkół, szpitali, dróg oraz pomoc socjalną dla najuboższych obywateli.

W Polsce wyróżniamy 13 rodzajów podatków. Świadczenia te dzielą się na pośrednie i bezpośrednie. Różnią się od siebie podmiotem i przedmiotem opodatkowania oraz sposobem poboru podatku.

Podatki bezpośrednie:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne,
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – obejmuje dochody uzyskane przez osoby prawne,
 • podatek rolny – obejmuje grunty rolne,
 • podatek leśny – obejmuje grunty leśne,
 • podatek od nieruchomości – obejmuje grunty oraz budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • podatek od środków transportu – obejmuje pojazdy powyżej 3,5 t,
 • podatek od spadków i darowizn – obejmuje majątek, którego wartość przekracza określony próg,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin – obejmuje wydobycie srebra i miedzi,
 • podatek tonażowy – obejmuje dochody, które uzyskują armatorzy eksploatujący statki morskie,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych – obejmuje m.in umowy sprzedaży i pożyczek.

Podatki pośrednie:

 • podatek akcyzowy – obejmuje napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, energię elektryczną, samochody,
 • podatek od gier – obejmuje dochody podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych,
 • podatek od towarów i usług (VAT) – obejmuje każdy kolejny etap obrotu towarami i usługami.

Obowiązek płacenia podatków zawarty jest w przepisach znajdujących się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.