Rachunkowość spółki

Na obecną chwilę na rynku gospodarczym coraz częściej można spotkać się ze spółkami komandytowymi, do których z dnia na dzień przekonuje się więcej przedsiębiorców. W spółce tej występują dwa rodzaje wspólników – komandytariusze i komplementariusze, co pozwala ograniczyć odpowiedzialność poszczególnych wspólników za zobowiązania spółki.

Każda spółka komandytowa, bez względu na osiągane przychody, jest zobowiązana do tego, aby prowadzić rachunkowość spółki. Ustawa o rachunkowości mówi nam o tym, iż każdy właściciel spółki komandytowej, jest zobowiązany do wywiązywania się z obowiązków, które narzuca rachunkowość spółki do których zalicza się:
– prowadzenie ewidencji dowodów księgowych w sposób systematyczny i chronologiczny,
– ustalanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
– wycenienie aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– przechowywanie dowodów księgowych i dokumentacji firmowej,
– poddawanie sprawdzeniu sprawozdań finansowych.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139