Koszty prowadzenia firmy uzależnione są od kilku czynników. Głównymi determinantami są wielkość oraz rodzaj przedsiębiorstwa, a konkretnie chodzi tutaj o rodzaj opodatkowania na podstawie którego rozlicza się przedsiębiorstwo.
Niewielkie firmy mają możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej. Przedsiębiorstwa, których roczny dochód przekroczył 800 tysięcy euro, a także bez względu na uzyskany dochód spółki jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna zobowiązane są do rozliczania się na podstawie księgowości pełnej.
Księgowość pełna wiąże się z koniecznością wynajęcia biura rachunkowego, co związane jest z dodatkowymi kosztami. Niestety stopień zaawansowania tej formy opodatkowania odrzuca możliwość samodzielnego rejestrowania przychodów przedsiębiorstwa.

Do obowiązków związanych z księgowością pełną zalicza się:
-prowadzenie ksiąg rachunkowych,
-prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
-inwentaryzacja rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
-sporządzanie sprawozdań finansowych,
-gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych.

Koszty prowadzenia firmy w znacznym stopniu związane są z wyborem biura rachunkowego. Kompetentne i doświadczone jednostki zazwyczaj żądają o wiele wyższych opłat niż niewielkie podmioty, działające w niedużych miejscowościach.
Istotna jest także ilość dokumentów, które należy otoczyć opieką. Stosunkowo wpływa na nią wielkość przedsiębiorstwa, gdyż większa firma zatrudnia szerszą kadrę pracowników, przeprowadza większą ilość transakcji, przez co więcej operacji wymaga rejestracji.