Sporządzanie biznesplanu

Każda osoba, która planuje założyć własną działalność gospodarczą, powinna wcześniej zająć się opracowaniem biznesplanu, w którym opisuje się dokładnie planowaną działalność – jej słabe i mocne strony, a także szanse i zagrożenia. Należy pamiętać o tym, iż dobrze sporządzony biznesplan powinien być dokładnie przemyślany, posiadać odpowiednią strukturę wewnętrzną, być napisany w sposób zwięzły i jasny, przekonywać do tego, iż planowana działalność osiągnie sukces, a także prezentować dowody na to, iż firma będzie wypracowywała wysokie zyski.

Tak sporządzony biznesplan można wykorzystać m.in. w sytuacji zakładania spółki, ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, bądź planując podjęcie poważnych inwestycji. Dzięki dobrze sporządzonemu biznesplanowi, podmioty analizujące daną firmę, mają wgląd do wielu bardzo istotnych informacji, które często okazują się niezbędne do podjęcia decyzji.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139