Wszyscy przedsiębiorcy mają możliwość, aby szukać możliwości na obniżenie podatków, które płaci jego przedsiębiorstwo. Należy jednak pamiętać, aby robić to legalnie, a więc zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Wprowadzenie do firmy metod optymalizacji podatkowej, daje możliwość obniżenia wartości podatku, co skutkuje poprawieniem wyniku finansowego.

Bardzo istotne jednak jest to, aby dokonać odpowiedniej analizy, a także stworzyć odpowiednią strategię podatkową, która umożliwi obniżenie należności wobec Urzędu Skarbowego. Warto jednak pamiętać o tym, iż każda decyzja, musi zostać podjęta w oparciu o dokładną analizę korzyści z niej płynących.

Do niedawna korzystanie z narzędzi optymalizacyjnych, a także planowanie podatkowe, świadczyły o szczególnej dbałości o finanse jednostki. Na obecną chwilę przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że ich efektywność podatkowa ma największy wpływ na pozycję konkurencyjną.

Do najpopularniejszych form optymalizacji podatkowej możemy zaliczyć m.in. zbycie udziałów/akcji, wypłata dywidendy dla osób fizycznych, aktualizacja wartości aktywów na potrzeby amortyzacji podatkowej, ulepszenie obecnego modelu prowadzenia działalności lub dążenie do synergii podatkowej z innymi spółkami.