Każda osoba, która planuje założyć własną działalność gospodarczą, powinna wcześniej zająć się opracowaniem biznesplanu, w którym opisuje się dokładnie planowaną działalność – jej słabe i mocne strony, a także szanse i zagrożenia. Należy pamiętać o tym, iż dobrze sporządzony biznesplan powinien być dokładnie przemyślany, posiadać odpowiednią strukturę wewnętrzną, być napisany w sposób zwięzły i jasny, przekonywać do tego, iż planowana działalność osiągnie sukces, a także prezentować dowody na to, iż firma będzie wypracowywała wysokie zyski.

Tak sporządzony biznesplan można wykorzystać m.in. w sytuacji zakładania spółki, ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, bądź planując podjęcie poważnych inwestycji. Dzięki dobrze sporządzonemu biznesplanowi, podmioty analizujące daną firmę, mają wgląd do wielu bardzo istotnych informacji, które często okazują się niezbędne do podjęcia decyzji.