Przedsiębiorstwa, których roczny dochód przekroczył równowartość 2 000 000 euro w walucie polskiej, zobowiązane zostały do poprowadzenia firmowej księgowości w formie pełnej, a co się z tym wiąże zostały zmuszone również do poprowadzenia ksiąg handlowych.

Księgi handlowe stanowią zbiór zapisów księgowych, obrotów oraz sald. Tworzą ją następujące elementy:
– dziennik, zawierający ewidencje wszystkich zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w przedsiębiorstwie (zapis ten sporządzony jest w sposób chronologiczny),
– księga główna,
– księga pomocnicza,
– inwentarz,
– zestawienie obrotów i sald.

Firmy działające na terytorium Rzeczypospolitej Polski zobowiązane są do prowadzenia księgi w języku i walucie polskiej w głównej siedzibie firmy. Wszelkie zapisy w księgach muszą dokonywane być na podstawie dowodów księgowych, dodatkowo muszą być one prowadzone w sposób rzetelny i bezbłędny. Istnieje możliwość dokonywania ewidencji zdarzeń gospodarczych przy użyciu komputera. Wówczas konieczne jest zastosowanie odpowiedniego oprogramowania, a także wykonywanie ich wydruków.

Przedsiębiorstwa, które zmuszone zostały do rozliczania się na podstawie księgowości pełnej zobowiązane zostały do skorzystania z usług specjalistów. Wpływa na to głównie problematyka dokonywania zapisów w księgach handlowych. Nasza firma oferuje profesjonalne usługi z zakresu prowadzenia firmowej księgowości. Pragniemy zaoferować Państwu najwyższy standard obsługi w atrakcyjnej cenie. Nasze usługi w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, dzięki czemu możemy zagwarantować stuprocentową skuteczność naszych działań.