Sporządzanie deklaracji VAT-7

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy poprzez prowadzenie swojej działalności gospodarczej, zostali objęci obowiązkowym opłacaniem podatku od towarów i usług, muszą każdego miesiąca składać w Urzędzie Skarbowym odpowiednią deklarację podatkową, a mianowicie deklarację VAT-7. Niestety nie każdy przedsiębiorca jest świadomy tego obowiązku, a także nie każdy wie, jak poprawnie sporządzić tę deklarację.

Przypomnijmy – obowiązkowe składanie deklaracji VAT-7 dotyczy wszystkich czynnych (zatem pomijając podmioty zwolnione z tego podatku) podatników podatku od towarów i usług. Deklaracja ta powinna zostać złożona nie później niż 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jednak w sytuacji, gdy podatnik rozlicza się kwartalnie, wówczas deklaracja VAT-7K będzie musiała zostać złożona nie później niż 25. dnia nowego kwartału za miesiąc poprzedni.

Ważne jest to, iż obowiązujące na obecną chwilę przepisy w Polsce, nie zwalniają czynnych podatników ze złożenia deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym nie wystąpiło u niego żadne zdarzenie, które podlega opodatkowaniu. Wówczas należy złożyć tzw. deklarację VAT-7 „zerową”. Wyjątkiem od tej całej sytuacji są jedynie podatnicy, którzy podjęli decyzję o zawieszeniu wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)

e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139