Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jest niczym innym, jak precyzyjnym oraz uporządkowanym przedstawieniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a także osiąganych przez nie wyników w ramach prowadzonej działalności.

Głównym celem sporządzania tego dokumentu jest dostarczenie dokładnych i wiarygodnych informacji na temat sytuacji firmy, co jest bardzo przydatne w sytuacji konieczności podjęcia decyzji mogącej mieć duży wpływ na działalność.

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest przeważnie pod koniec roku obrachunkowego w tzw. dniu bilansowym lub w sytuacjach zamknięcia ksiąg rachunkowych, które są dokładnie opisane w prawie podatkowym.

Jednymi z zasad sporządzania tego dokumentu jest to, aby był on sporządzony zarówno w języku polskim, jak i w walucie polskiej. Aby sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa było kompletne, muszą na nie składać się następujące części:
– wstęp do sprawozdania,
– rachunek zysków i strat,
– bilans,
– zestawienie zmian w kapitale własnym,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– dodatkowe informacje i objaśnienia.

*** W przypadku sporządzania rocznego sprawozdania, należy dołączyć sprawozdanie z działalności jednostki.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139