Terminy podatkowe

Prowadzenie własnej działalności nie wiążę się jedynie z odczuwaniem licznych korzyści, ale także z wieloma obowiązkami, z którymi należy zmierzać się regularnie. Jednym z tych obowiązków jest pilnowanie ważnych terminów. Najważniejsze z nich, jak się okazuje, wiążą się z regulowaniem należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Urzędu Skarbowego.

Oto terminy podatkowe, o których nigdy nie powinien zapomnieć przedsiębiorca:
– do 10 dnia każdego miesiąca → odprowadzenie składek w przypadku, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników (ZUS),
– do 15 dnia każdego miesiąca → odprowadzenie składek w przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników (ZUS),
– do 7 dnia każdego miesiąca → rozliczenie przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej (US),
– do 15 dnia każdego miesiąca → rozliczenie VAT UE przez przedsiębiorców, którzy wybrali formę papierową (US),
– do 25 dnia każdego miesiąca → rozliczenie VAT UE przez przedsiębiorców, którzy wybrali formę elektroniczną (US),
– do 20 dnia każdego miesiąca → opłacenie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych (US),
– do 20 dnia każdego miesiąca → wpłacenie zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób rozliczających się na zasadach ogólnych (US),
– do 25 dnia każdego miesiąca → rozliczenie podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7 (US).

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139