Tworzenie zakładowego planu kont

Każda jednostka bez wyjątku, jest zobowiązana do tego, aby posiadać dokładną dokumentację, która sporządzona jest w języku polskim, określa wszystkie przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości, a więc tzw. politykę rachunkowości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, polityka rachunkowości jest rozumiana jako wybrana, a następnie stosowana w praktyce jakość sprawozdań finansowych. Dokumentacja, o której mowa powinna zawierać:
– określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
– metody wyceniania aktywów,
– sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,
– system służący do ochrony danych i ich zbiorów.

Tworzenie zakładowego planu kont należy do zadań bardzo ważnych, gdyż stanowi on jeden z najistotniejszych dokumentów w jednostce. Warto wiedzieć, iż tworzenie zakładowego planu kont polega na stworzeniu wykazu kont księgi głównej, przyjmowane zasady klasyfikowania zdarzeń gospodarczych, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz powiązania kont pomocniczych z kontami księgi głównej.

Samo opracowania planu kont jest bardzo czasochłonne. Właśnie dlatego ustawa o rachunkowości daje przedsiębiorcy możliwość skorzystania z wzorcowych planów kont. Należy pamiętać, iż opracowany przez jednostkę zakładowy plan kont, będzie stanowić załącznik do dokumentacji, która będzie opisywała przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139