Tworzenie zakładowego planu kont

Każda jednostka bez wyjątku, jest zobowiązana do tego, aby posiadać dokładną dokumentację, która sporządzona jest w języku polskim, określa wszystkie przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości, a więc tzw. politykę rachunkowości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, polityka rachunkowości jest rozumiana jako wybrana, a następnie stosowana w praktyce jakość sprawozdań finansowych. Dokumentacja, o której mowa powinna zawierać:
– określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
– metody wyceniania aktywów,
– sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,
– system służący do ochrony danych i ich zbiorów.

Tworzenie zakładowego planu kont należy do zadań bardzo ważnych, gdyż stanowi on jeden z najistotniejszych dokumentów w jednostce. Warto wiedzieć, iż tworzenie zakładowego planu kont polega na stworzeniu wykazu kont księgi głównej, przyjmowane zasady klasyfikowania zdarzeń gospodarczych, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz powiązania kont pomocniczych z kontami księgi głównej.

Samo opracowania planu kont jest bardzo czasochłonne. Właśnie dlatego ustawa o rachunkowości daje przedsiębiorcy możliwość skorzystania z wzorcowych planów kont. Należy pamiętać, iż opracowany przez jednostkę zakładowy plan kont, będzie stanowić załącznik do dokumentacji, która będzie opisywała przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości.

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)

e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139